De impact van de NIS2-richtlijn op IT-dienstverleners

door | 17 apr 2023 | Artikelen

IT-dienstverleners spelen een cruciale rol bij het leveren van IT-services en de informatiebeveiliging van hun klanten. Het is daarom van groot belang dat je goed op de hoogte bent van wettelijke eisen die van invloed zijn op jouw activiteiten. Sinds 16 januari van dit jaar is een nieuwe richtlijn van de Europese Unie van kracht: de Network and Information Systems Directive 2 (NIS2-richtlijn). Medio volgend jaar wordt deze Europese richtlijn omgezet in nationale wetgeving met de naam Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn 2 (NIB2). In dit artikel vertellen we je meer over de impact, zodat je jouw organisatie kan voorbereiden op de nieuwe wet waaraan je vanaf dat moment moet voldoen.

Het eerste wat je waarschijnlijk wil weten is of jouw organisatie daaronder valt. Exploitanten van kritieke infrastructuur (zie Bijlage I) en digitale dienstverleners (zie Bijlage II) in de EU moeten aan NIS2 voldoen. Ben je zo’n essentiële, vitale of belangrijke organisatie, dan moet je aan de NIS2 voldoen. Lever je digitale infrastructuur of beheer van ICT-diensten aan zo’n organisatie, dan ben je een toeleverancier en zal je klant eisen aan je dienstverlening stellen om aan de NIS2 te voldoen. Bereid je voor en laat je klant weten dat je eraan werkt, voordat deze op zoek gaat naar een andere IT-partner.

Bereid je goed voor

Iedere IT-dienstverlener kan zich voorbereiden door te voldoen aan de beveiligingsvereisten en -normen die door de richtlijn worden opgelegd. Dit omvat het implementeren van robuuste technische en organisatorische maatregelen om de eigen netwerken en systemen te beschermen, het uitvoeren van regelmatige risicobeoordelingen, het opzetten van incidentdetectie- en responsmogelijkheden en het waarborgen van de continuïteit van essentiële diensten in het geval van een beveiligingsincident. Lever je diensten aan een klant die aan NIS2 moet voldoen, dan zul je moeten kijken naar de afspraken die jullie maken, welke risico’s er zijn en hoe die worden afgewend. Naast juridische documenten en vastlegging zul je moeten laten zien (rapporteren) welke maatregelen je hebt genomen of nog gaat nemen. Doorloop de volgende stappen:

  1. beoordeel of je eigen organisatie onder de NIS2-richtlijn zal vallen of dat je alleen een toeleverancier bent;
  2. identificeer waar je nog niet voldoet aan de vereisten van de richtlijn;
  3. stel vast welke maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen te voldoen;
  4. ontwerp een kader voor informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit organisatorische en technische maatregelen omvat;
  5. implementeer organisatorische en technische maatregelen;
  6. ontwerp en implementeer monitoringmechanismen om de effectiviteit van de maatregelen continu te valideren.

Verbeterde beveiligingsmaatregelen

De NIS2-richtlijn stelt duidelijke richtlijnen en normen voor het beheersen en afwenden van cyberrisico’s. Je kan deze vereisten gebruiken om de houding van je organisatie op het gebied van cyberbeveiliging te verbeteren en de verdediging tegen dreigingen te versterken. Door de aanbevolen beveiligingsmaatregelen te implementeren, iedere IT-leveranciers de IT-omgevingen van hun klanten beter beschermen en het risico op cyberbeveiligingsincidenten verkleinen.

Verbeterde responsmogelijkheden bij incidenten

Incidentdetectie- en responsmogelijkheden zijn belangrijke onderdelen in de richtlijn. Je kan daarvan profiteren van door je eigen incidentresponsprocessen te versterken met duidelijke procedures en instructies voor het detecteren en reageren op beveiligingsincidenten. Het helpt jouw medewerkers om beveiligingsinbreuken snel te detecteren en erop te reageren. De potentiële impact op de IT-systemen en gegevens van je klanten wordt daarmee geminimaliseerd.

Kansen voor zakelijke groei

Voldoen aan de NIS2-richtlijn biedt kansen voor zakelijke groei. Organisaties die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen, zullen IT-dienstverleners zoeken met expertise op het gebied van informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit en compliance om hen te helpen aan de vereisten te voldoen. Kan jij aantonen dat je voldoet aan de NIS2-richtlijn en bied je robuuste beveiligingsdiensten aan, dan kan een concurrentievoordeel behalen en je klantenbestand uitbreiden.

Conclusie

De NIS2-richtlijn heeft een aanzienlijke impact op IT-leveranciers, omdat deze eisen en normen voor informatiebeveiliging introduceert waaraan moet worden voldaan. Door aan de richtlijn te voldoen, kan je jouw eigen beveiligingsmaatregelen verbeteren, incidentresponsmogelijkheden verbeteren en zakelijke groeimogelijkheden creëren. Door op de hoogte te blijven van de NIS2-richtlijn en proactief cyberbeveiligingsstrategieën aan te passen, kunnen MSP’s excellentie op het gebied van cyberbeveiliging ontsluiten en betrouwbare diensten aan hun klanten bieden in het dynamische dreigingslandschap van de digitale wereld van vandaag.

Waar wij je mee kunnen helpen

Vanuit TST ict distribution kunnen we je ondersteunen met:

  • het verbeteren van de informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit van je eigen organisatie en die van jouw klanten;
  • het uitbreiden van je portfolio met diensten voor beveiliging, detectie en response;
  • het trainen van je medewerkers in (verkoop)gesprekken met klanten over hun beveiliging.

Wil je daar meer over weten?  Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht via: