Monitoren versus Detecteren: het verschil

door | 30 mei 2024 | Artikelen

We praten dagelijks met IT-partners over het CyberSterk maken van hun klanten. Het valt op dat monitoren vaak wordt genoemd als oplossing voor het verbeteren van de beveiliging en dat daarbij de technologie-stack van fabrikanten, zoals Kaseya, N-Able of ConnectWise, de voorkeur heeft. Dat is begrijpelijk, omdat je dan voor al je vragen bij één fabrikant terecht kan en een centrale plaats hebt waar alle meldingen binnenkomen en af kan handelen. Het is echter geen goede keuze om detecteren over te laten aan diezelfde fabrikant.

In dit artikel leggen we uit waarom wij vinden dat je beter kan starten met beter detecteren en daar de tools van onafhankelijke fabrikanten voor inzet. Laten we beginnen met het verschil tussen monitoren en detecteren, twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden. Ze zijn essentieel zijn voor effectief IT-beheer, maar hebben ze elk hun eigen specifieke betekenis en doel.

Wat is Monitoren?

Monitoren gaat over het continu in de gaten houden van de IT-omgeving. Dit betekent dat systemen, netwerken en applicaties voortdurend worden gevolgd om te zorgen dat ze naar behoren functioneren. Bij monitoren wordt vaak gebruik gemaakt van tools die real-time gegevens verzamelen over de prestaties en beschikbaarheid van de infrastructuur. Denk aan:

 •  CPU-gebruik
 • Geheugengebruik
 • Netwerkverkeer
 • Beschikbaarheid van services

Het doel van monitoren is om inzicht te krijgen in de gezondheid van de IT-omgeving. Door trends en patronen in de prestaties te observeren, kun je problemen identificeren voordat ze ernstige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld, als je ziet dat de CPU-belasting van een server consistent hoog is, kun je proactief maatregelen nemen om de belasting te verminderen en mogelijke uitval te voorkomen. Monitoren is primair gericht op het controleren en optimaliseren van de beschikbaarheid. Je zorgt ervoor dat IT-middelen voor de klant goed werken.

Wat is Detecteren?

Detecteren richt zich specifiek op het identificeren van ongewenste of abnormale activiteiten in de IT-omgeving. Dit gaat een stap verder dan monitoren. Detecteren heeft als doel om mogelijke beveiligingsincidenten of systeemfouten op te sporen. Hiervoor worden geavanceerde technieken en tools gebruikt, zoals:

 • Log-analyse
 • Endpoint Dectection en Response (EDR)
 • Intrusion Detection Systems (IDS)
 • Security Information and Event Management (SIEM)

Detectietools verzamelen digitale risico’s in de IT-omgeving, zoals zwakke wachtwoorden, kwetsbaarheden en netwerkverkeer naar onbekende of onveilige IP-adressen. Ze analyseren de verzamelde gegevens door te zoeken naar patronen die kunnen wijzen op verdachte activiteiten, zoals ongebruikelijke inlogpogingen of plotselinge wijzigingen in systeemconfiguraties. Wanneer risico’s groot zijn of afwijkingen worden gedetecteerd, wordt er een waarschuwing of alarm gegenereerd, zodat je snel kunt ingrijpen om verdere schade te voorkomen. Detecteren is primair gericht op controleren en optimaliseren van de beveiliging.

Monitoren richt zich primair op beschikbaarheid, detecteren op beveiliging!

Waarom beide nodig zijn

Zowel monitoren als detecteren zijn cruciaal voor een robuuste IT-beheeraanpak. Hier zijn enkele redenen waarom je beide nodig hebt:

 • Preventief Onderhoud: Monitoren helpt je om vroegtijdig problemen op te sporen en te voorkomen dat deze escaleren. Door proactief te handelen, kun je de uptime van je systemen maximaliseren en de gebruikerservaring verbeteren.
 • Beveiliging: Detecteren is essentieel om je IT-omgeving te beschermen tegen cyberaanvallen en inbreuken. Door verdachte activiteiten snel te identificeren, kun je de impact van beveiligingsincidenten minimaliseren.
 • Compliance: Veel sectoren vereisen dat bedrijven voldoen aan strikte regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy. Door zowel monitoren als detecteren te implementeren, kun je aantonen dat je de juiste maatregelen hebt getroffen om aan deze eisen te voldoen.

In de wereld van IT-beheer zijn monitoren en detecteren onmisbaar. Monitoren geeft je de mogelijkheid om de gezondheid en prestaties van je systemen continu in de gaten te houden, terwijl detecteren je helpt om snel te reageren op beveiligingsbedreigingen en systeemfouten. Door beide processen te integreren in je IT-beheerstrategie, kun je een stabiele, veilige en compliant IT-omgeving garanderen.

Het is daarbij wel van belang dat je naar de gehele IT-omgeving kijkt. Tools van van tech-stack fabrikanten geven een beperkt beeld, omdat ze gebaseerd zijn op agents op werkplekken en servers. Wil je een compleet beeld, dan gebruik je agent-less tools van onafhankelijke fabrikanten, zoals Cyberalarm van SecureMe2 en Vulnerability Management van Guardian360. Beveiligen doe je met lagen, daarom wil je ook controleren of je tech-stack wel goed werkt. Gebruik dus tools voor detecteren die onafhankelijk zijn van je tech-stack.

Alleen als je weet waar je klanten gevaar lopen heb je hun IT-omgeving daadwerkelijk onder controle. Detectie van digitale risico’s is daarom noodzakelijk. Bespreek ze met je klanten, want die investeren niet in bangmakerij, maar wel in het minimaliseren van aantoonbare risico’s!

Investeer eerst in detecteren

Monitoren heeft meer te maken met beschikbaarheid en detecteren heeft meer te maken heeft met beveiliging. De verwarring ontstaat doordat ze elkaar overlappen en beide onderdeel zijn van risicomanagement. Realiseer je dat voor een klant verbetering van beveiliging het minimaliseren van risico’s betekent! Het is daarom belangrijk om te weten welke digitale risico’s je klant loopt. Op basis daarvan kan je met de klant het gesprek aan kan gaan over welke risico’s in welke prioriteitsvolgorde geminimaliseerd moeten worden.

Als je het complete beeld van de digitale risico’s die je klant loopt nog niet hebt is het verstandig om daarin te investeren voordat je de detectie verbetert. Als je voor verbetering van detectie kiest, dan kies je voor nog meer weten over wat je al weet en kan je aantonen dat wat al goed werkt echt heel goed werkt. Wil je jouw klanten CyberSterk maken, investeer dan in eerst in het detecteren van risico’s, zodat je die samen met de klant kan minimaliseren.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht via: